Heuréka fb

Přihlášení a registrace

Přihlášení Facebookem

Přihlásit se Facebookem

Vrácení zboží do 14 dní

Rádi bychom Vám nabídli tipy, jak snadno a rychle projít procesem vrácení zboží ve 14 denní lhůtě.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku uděláte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel a zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Jak zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na našich kamenných prodejnách.

Vrátit zboží můžete také písemně, a to odstoupením od kupní smlouvy a zasláním zboží na adresu:

Reklamační oddělení
F-communication s.r.o.
Husovo náměstí 147
Horažďovice
341 01

Vracené zboží dobře zabalte, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.

Uvedením zboží do původního stavu, předejdete možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží a vyplněného opravného daňového dokladu zpět na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Obal zboží

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I tak F-mobil má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Vyzkoušení zboží

Nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale musíte myslet na náklady, které bude mít F-mobil s uvedením zboží do původního stavu, a které budou požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.).

Uvedení zboží do původního stavu

Pokud neuvedete zboží do původního stavu (očištění, přeinstalace, nastavení továrního nastavení, zabalení), tuto práci za Vás provede technik společnosti F-mobil, přičemž je tato služba zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle F-mobilu protokol o odstoupení od kupní smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den od převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si spotřebitel zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k F-mobilu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od kupní smlouvy výslovně ujednáno.

Ostatní

Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den od převzetí zboží.

Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být F-mobilu odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, ale F-mobil má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Je možné vrátit i zboží použité, avšak F-mobil má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží a potvrzený opravný daňový doklad.

Soubory ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace