Heuréka fb

Přihlášení a registrace

Přihlášení Facebookem

Přihlásit se Facebookem

Vrácení zboží do 14 dní

Rádi bychom Vám nabídli tipy, jak snadno a rychle projít procesem vrácení zboží ve 14 denní lhůtě.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku uděláte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel a zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Jak zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na našich kamenných prodejnách.

Vrátit zboží můžete také písemně, a to odstoupením od kupní smlouvy a zasláním zboží na adresu:

Reklamační oddělení
F-communication s.r.o.
Husovo náměstí 147
Horažďovice
341 01

Vracené zboží dobře zabalte, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží a vyplněného opravného daňového dokladu zpět na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Vyzkoušení zboží

Nemělo by dojít k zjevnému opotřebení zboží. Zboží může být vyzkoušeno, ale nikoli používáno.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle F-mobilu protokol o odstoupení od kupní smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den od převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si spotřebitel zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k F-mobilu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od kupní smlouvy výslovně ujednáno.

Soubory ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace