Heuréka fb

Přihlášení a registrace

Přihlášení Facebookem

Přihlásit se Facebookem

Garance vrácení zboží

Garance vrácení zboží do 3 mesíců od zakoupení

 

garance

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Garance vrácení zboží do 3 měsíců“, kdy na jedné straně je společnost F-communication s.r.o., IČ 27935736, DIČ CZ27935736, se sídlem Husovo náměstí 147, 341 01 Horažďovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 22289 jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby.

Poskytovatel zaručuje objednateli, že mu umožní vrácení zboží bez udání důvodu do 3 měsíců od koupě, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení objednatel požádá ve lhůtě stanovené níže.

Podmínky pro vrácení zboží

Poskytovatel umožňuje objednateli vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu ve lhůtě viz níže, pouze pokud:

 • Objednatel uzavře kupní smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (v našem internetovém obchodě).
 • Objednatel uplatní vrácení zboží nejpozději 90. den od koupě zboží, a to osobně na jedné z poboček poskytovatele, v rámci řádné otevírací doby nebo použitím prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu, telefonu apod.).
 • Objednatel nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se vrácení týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat.
 • Objednatel prokáže nárok na výměnu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek.
 • Objednatel předloží poskytovateli výrobek ve stavu „dobré“ (viz definice níže) a musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Definice stavů zboží, jehož se vrácení do 3 měsiců týká:

Dobrý stav

 • Výrobek a případný dárek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. kabely, stojan, dálkové ovládání, manuál v českém/slovenském jazyce, ovladače/firmware/SW, poskytnuté dárky atd.).
 • Výrobek a případný dárek nenese známky užívání.
 • Výrobek a případný dárek je včetně obalového materiálu, který nese známky běžného rozbalení zboží.
 • Výrobky a případný dárek určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Špatný stav

 • Výrobek a případný dárek nese známky užívání.
 • Výrobek a případný dárek je nekompletní.
 • Výrobek a případný dárek je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu.
 • Výrobek a případný dárek neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.

Poškozené zboží

 • Výrobek a případný dárek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu.
 • Výrobek a případný dárek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat.

V případě, že objednatel splní podmínky, za kterých může vrácení zboží využít, bude mu vrácena cena výrobku v plné výši. V případě, že objednatel požádá o vrácení výrobku ve špatném nebo poškozeném stavu, pak objednateli bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží za sníženou cenu, případně za 0,- Kč a převzetí zboží do ekologické likvidace.

V případě, že zákazník odmítne ponížení částky z důvodu neodpovídajícího stavu zboží, bude zboží zasláno zpět s naúčtovaným přepravným ve výši 145,- Kč.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace