Heuréka fb

Přihlášení a registrace

Přihlášení Facebookem

Přihlásit se Facebookem

Ochrana osobních údajů a cookies

Společnost F-communication s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost F-communication s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 147, 34101 Horažďovice, identifikační číslo: 27935736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22289 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Husovo náměstí 147, 34101 Horažďovice, adresa elektronické pošty info@f-mobil.cz, telefon 604611300.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 2. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 3. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Česká pošta s.p., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o..
  2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. www.f-mobil.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Zapamatováni si osobního nastavení - Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu. Umožňují také například pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněním apod.

Statistické údaje - Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Zobrazování reklamy - Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem.

Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

 1. SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik)
 2. Google (AdSense, AdWords)
 3. Facebook (Facebook Pixel)

Chceme vám nabídnout co nejlepší možný servis, vyznat se v tom, co potřebujete a co hledáte.

Z tohoto důvodu přenášíme data o návštěvnosti zcela anonymizovaně do Google Analytics, Google Tag Manager a Facebook Pixel.

Pro sledování kvality objednávek a nezávislé recenze přenášíme základní data o objednávce do Heuréka.cz.
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

 1. Chrome: support.google.com
 2. Opera: help.opera.com
 3. Firefox: support.mozilla.org
 4. MSIE: windows.microsoft.com
 5. Safari: support.apple.com

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Poslední aktualizace 25.05.2018

Garance vrácení zboží

Garance vrácení zboží do 3 mesíců od zakoupení

 

garance

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Garance vrácení zboží do 3 měsíců“, kdy na jedné straně je společnost F-communication s.r.o., IČ 27935736, DIČ CZ27935736, se sídlem Husovo náměstí 147, 341 01 Horažďovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 22289 jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby.

Poskytovatel zaručuje objednateli, že mu umožní vrácení zboží bez udání důvodu do 3 měsíců od koupě, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení objednatel požádá ve lhůtě stanovené níže.

Podmínky pro vrácení zboží

Poskytovatel umožňuje objednateli vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu ve lhůtě viz níže, pouze pokud:

 • Objednatel uzavře kupní smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (v našem internetovém obchodě).
 • Objednatel uplatní vrácení zboží nejpozději 90. den od koupě zboží, a to osobně na jedné z poboček poskytovatele, v rámci řádné otevírací doby nebo použitím prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu, telefonu apod.).
 • Objednatel nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se vrácení týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat.
 • Objednatel prokáže nárok na výměnu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek.
 • Objednatel předloží poskytovateli výrobek ve stavu „dobré“ (viz definice níže) a musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Definice stavů zboží, jehož se vrácení do 3 měsiců týká:

Dobrý stav

 • Výrobek a případný dárek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. kabely, stojan, dálkové ovládání, manuál v českém/slovenském jazyce, ovladače/firmware/SW, poskytnuté dárky atd.).
 • Výrobek a případný dárek nenese známky užívání.
 • Výrobek a případný dárek je včetně obalového materiálu, který nese známky běžného rozbalení zboží.
 • Výrobky a případný dárek určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Špatný stav

 • Výrobek a případný dárek nese známky užívání.
 • Výrobek a případný dárek je nekompletní.
 • Výrobek a případný dárek je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu.
 • Výrobek a případný dárek neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.

Poškozené zboží

 • Výrobek a případný dárek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu.
 • Výrobek a případný dárek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat.

V případě, že objednatel splní podmínky, za kterých může vrácení zboží využít, bude mu vrácena cena výrobku v plné výši. V případě, že objednatel požádá o vrácení výrobku ve špatném nebo poškozeném stavu, pak objednateli bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží za sníženou cenu, případně za 0,- Kč a převzetí zboží do ekologické likvidace.

V případě, že zákazník odmítne ponížení částky z důvodu neodpovídajícího stavu zboží, bude zboží zasláno zpět s naúčtovaným přepravným ve výši 145,- Kč.

Servis mobilních telefonů

Zprostředkujeme pro Vás servis mobilních telefonů i tabletů. Opravy mobilů a tabletů jsou prováděny na profesionální úrovni od mechanických poškození po softwarové závady.

V dnešní době je nejvíce prováděný servis u mobilních telefonů stejně jako u tabletů výměna LCD displeje nebo dotykové plochy pokud ji výrobce dodává. Mezi časté poruchy patří zpomalení rychlosti chodu operačního systému v mobilních telefonech. Zpomalení většinou způsobí velké množtví stažených aplikací do mobilu s OS Symbian, Android nebo Windows Phone.

Kromě těchto oprav nabízíme i čištění mobilu po vytopení kapalinou.

Orientační ceny servisních prací

Výměna LCD (+ cena dílu) 450 - 1000 Kč
Odblokování telefonu, odstranění hesla, reset 390 Kč
Diagnostika závady, záloha dat 250 Kč
Prvotní nastavení MT Basic 149 Kč
Prvotní nastavení MT Complet
(založení gmail, synchronizace kontaktů, instalace aplikací) 
249 Kč
 Ořez SIM karty   99 Kč
 Aplikace fólie, tvrzeného skla na mobilní telefon  80 Kč
 Aplikace fólie, tvrzeného skla na tablet  100 Kč
 Aplikace fólie Screenshield, 3mk  100 Kč

Zajistíme pro vás tyto servisní práce

 • výměna krytů
 • výměna integrovaných baterií
 • výměna LCD
 • přehrání SW
 • záloha a kopírování kontaktů
 • čištění kapalinou zasažených přístrojů
 • čištění od nečistot jako je prach

Autorizované servisy

A B C D E G H J L M N O P S V X Z
Výrobce Adresa servisu Kontakt
Accent / Archos F-mobil.cz
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Tel.: 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Acer Acer servisní centrum
Tuřanka 100
627 00 Brno – Slatina
Tel.: 531 027 777
E-mail: service_brno@acer-euro.com

Zadání reklamace přes web na adrese:
www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/service-center
Alcatel BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Tel.: 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz
Aligator ADART COMPUTERS s.r.o.
Sokolovská 161
18000 Praha 8
Tel.: 284 810 264
E-mail: reklamace@adart.cz
Allview C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice – Svítkov
Tel.: 466 734 112
Email: servis@cpa.cz
Apple VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: 381 489 511


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Asus Asus Czech s.r.o. Tel.: 596 766 888
E-mail: reklamace@asus.com.tw

Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
https://rma.asus-europe.eu/cz
BlackBerry F-mobil.cz
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Tel.: 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Caterpillar VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II

Tel.: 381 489 801


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Coolpad VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II

Tel.: 381 489 111


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese http://services.vspdata.cz/new/
CPA / myphone
C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Svítkov
Tel.: 466 734 112
Email: servis@cpa.cz
Cube / Cube1 Satomar, s.r.o.
Hájecká 1068/14
618 00 Brno - Černovice
Tel.: 725 325 271
e-mail: reklamace@satomar.cz
Cubot F-mobil.cz
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Tel.: 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Doogee F-mobil.cz
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Tel.: 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Doro F-mobil.cz
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Tel.: 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
E-pad / EUROCASE
F-mobil.cz
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Tel.: 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Emporia C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Svítkov
Tel.: 466 734 112
Email: servis@cpa.cz
eSTAR VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: 381 489 111


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Evolveo VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: 381 489 111


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Gigabyte / Gsmart
VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II

Tel.: 381 489 583

Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
GoClever GoClever servis
Náměstí Svobody 71
675 31 Jemnic
Tel.: 546 606 021
web: www.gocleverservis.cz

Zadání reklamace včetně objednání bezplatného svozu přes web na adrese:
www.gocleverservis.cz
Honor BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Tel.: 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz
HP VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II

Tel.: 381 489 301


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
HTC VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: 381 489 801


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Huawei BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Tel.: 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz
Hyundai BPS Mobil, s.r.o.
V Hlinkách 11a
779 00 Olomouc
Tel.: 608 883 081
Email: info@bpsmobil.cz
Jablocom Jablocom s.r.o.
V Nivách 12
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 740
Jablotron Jablotron s.r.o.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 881
Leagoo db distribution s.r.o.
Pražská 777
252 64 Velké Přílepy
Adresu pro zaslání a reklamační protokol k vyplnění najdete na stránkách www.leagoo.cz/jak-reklamovat
Lenovo mobile ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Tel.: 312 560 401 / 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de
LG AE servis
Servisní centrum LG Elektornics CZ

U Svobodárny 2460/3a
Praha 9 Libeň
Email: hubmobile@aeservis.cz
Tel.: 261 215 332

Svoz reklamace lze zajistit přes email (zaslat model telefonu a IMEI) k reklamaci je potřeba přiložit reklamační protokol s jasně identifikovanou závadou.
MaxCom ESC sk s.r.o.
Skandinávska 2
619 00 Brno
Česká republika
Možno objednat svoz do servisu na adrese: http://esc.sk/sk/kontakt
Microsoft ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Tel.: 312 560 401 / 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de
Nokia ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Tel.: 312 560 401 / 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de


POZOR !
Mobilní telefony Nokia 103, 105, 106, 107, 130, 215, 222, 230, 230 DualSim se nezasílají na autorizovaný servis!
Cena telefonů je natolik nízká, že se oprava nevyplatí, a proto se reklamace řeší u prodejce. Při uznané reklamaci je provedena výměna za nový kus.

Reklamace výše uvedených telefonů zasílejte na naši adresu:

F-mobil.cz s.r.o.
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice

Nubia VSP DATA a.s.
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: 381 489 801


Zadání reklamace včetně objednání svozu přes web na adrese:
http://services.vspdata.cz/new/
Oukitel Satomar, s.r.o.
Hájecká 1068/14
618 00 Brno - Černovice
Tel.: 725 325 271
e-mail: reklamace@satomar.cz
Pelitt F-mobil.cz
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Tel.: 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Prestigio F-mobil.cz s.r.o
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Tel.: 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Samsung BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Tel.: 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz
Sony ARVATO SERVICES
Osvobození 535
273 03 Stochov
Tel.: 312 560 401 / 312 560 405
E-mail: info.cz@bertelsmann.de
STK F-mobil.cz
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Tel.: 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Vodafone BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Tel.: 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz
Xiaomi F-mobil.cz
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Tel.: 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
Zopo F-mobil.cz
Husovo náměstí 147
341 01 Horažďovice
Tel.: 604 444 501
Email: reklamace@f-mobil.cz
ZTE BRITEX - CZ s.r.o
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
Tel.: 312 242 416 - 19
Email: mobil@britex.cz

 

Jak reklamovat

Rádi bychom Vám nabídli tipy, jak snadno a rychle projít procesem reklamace zboží.

Druh zboží

Zboží řadíme do dvou kategorií a to veškeré příslušenství a mobilní telefony s tablety.

Mobilní telefony a tablety:

1) Pro rychlejší vyřízení reklamace, můžete odeslat Váš mobilní telefon s fakturou a naším reklamačním protokolem (ke stažení na konci stránky) přímo na autorizovaný servis.

2) Reklamaci můžete také zaslat k nám na reklamační oddělení s fakturou a naším reklamačním protokolem (ke stažení na konci stránky), kde reklamaci zpracujeme a odešleme mobilní telefon na autorizovaný servis za Vás.

Reklamace příslušenství, které bylo součástí balení u mobilního telefonu nebo u tabletu, je nutné zaslat na naší adresu vč. mobilního telefonu či tabletu. Autorizovaný servis zjišťuje, zda není příčinou vady i mobilní telefon, kde může docházet ke zkratu či jinému problému.

 

Samotné příslušenství:

Reklamaci veškerého příslušenství zakoupené samostatně (baterie, sluchátka, kryty, obaly a další příslušenství, které nebylo součástí balení mobilního telefonu nebo tabletu) odešlete s fakturou a naším reklamačním protokolem (ke stažení na konci stránky) na naše reklamační oddělení.

Důležité informace

Zboží před odesláním na reklamaci vždy očistěte. Pokud reklamované zboží nebude čisté, může být naúčtován poplatek za očištění až do výše 100Kč nebo bude zboží vráceno zpět bez reklamace.

K reklamovanému zboží vždy přikládejte vyplněný reklamační protokol, který najdete na konci stránky, a fakturu, kterou jste od nás dostali na email.

Na reklamaci zasílejte samotné zařízení bez SIM karty a příslušenství, které není předmětem reklamace.

Autorizovaný servis neručí za zachování uživatelských dat, individuálních nastavení zákazníka a vyhrazuje si právo vrátit přístroj v původním továrním nastavení.

Reklamační adresy

Seznam s adresou a kontakty na servisy najdete po kliknutí na autorizované servisy.

Naše adresa:

Reklamační oddělení
F-communication s.r.o
Husovo náměstí 147
Horažďovice
341 01

Kontakt

Soubory ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace