Heuréka fb

Přihlášení a registrace

Přihlášení Facebookem

Přihlásit se Facebookem

Soutěž o značkovou Huawei PowerBanku 13 000mAh

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem “Soutěž o značkovou Huawei PowerBanku 13000mAh“ (dále jen „Soutěž“) je společnost F-communication, s.r.o. se sídlem Husovo náměstí 147, 341 01 Horažďovice, IČO: 27935736, DIČ: CZ27935736 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložky 22289 (dále jako „Pořadatel“ nebo „F-mobil“).

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 11. 11. 2017 na všech prodejnách F-mobil a platí do odvolání.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), která je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“). 3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“)

4. Pravidla soutěže

4.1 Zapojen do soutěže bude každý zákazník, který si na jakékoliv prodejně F-mobil zakoupí zboží a kompletně vyplní přiloženou přihlášku do soutěže obsahující zejména jméno a příjmení a platnou emailovou adresu. 4.2 Vyhlášení výherce probíhá vždy k 1. dni každého sudého kalendářního měsíce. Výhercem ceny se stane účastník, jehož přihláška bude vylosována a bude splňovat všechny potřebné údaje pro účast v soutěži. 4.3 Výherci obdrží dárek označený jako “Výhra” popsaný v bodě 5.1 Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže několikrát po sobě, vždy při nákupu zboží a vyplnění přihlášky na jakékoliv prodejně F-mobil. Vyhrát může Účastník v rámci soutěže pouze jednou.

5. Výhra a podmínky získání výhry

5.1 Do soutěže na kamenných prodejnách F-mobil byla jako výhra vybrána značková Huawei PowerBanka 13000mAh. 5.2. Výherce soutěže bude o výhře informován pomocí emailové zprávy, případně sms zprávy, pokud v přihlášce vyplní nepovinný údaj telefonní číslo. 5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého opět vylosuje porota. 5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí být čitelně vyplněna přihláška sepsána na kamenné prodejně F-mobil, obsahující kontaktní údaje (jméno, příjmení a email). Po obdržení informace o výhře, je výherce povinnen dodat F-mobilu další potřebné údaje k zaslání výhry (jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a email), případně si po předchozí domluvě může výhru vyzvednout osobně na jakékoliv pobočce F-mobil. 5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 5.6 F-mobil je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, okres bydliště a výhru na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje F-mobilu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - Jméno a příjmení a pro případ, že se stane Výhercem tak také doručovací adresu a dalších údaje, které budou získány v rámci soutěže (dále jen “Údaje”), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti F-mobil.
6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11.11.2017
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace